EXPEDIČNÍ STŘEDNÍ SCIOŠKOLA

Do školy ti stačí připojení online a pořádné boty!

Studuj s námi online odkudkoli v ČR. Každý měsíc jedeme na týdenní expedice. Poznáváme své silné i slabé stránky, učíme se pracovat v týmu, plánovat a dotahovat projekty. Směřujeme k zodpovědnosti. Za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
27. 06. 2024 | Organizace školního roku 2024/25. V sekci Dokumenty školy byl aktualizován dokument Organizace... Více Organizace školního roku 2024/25
05. 06. 2024 | Ateliér Rusko a jeho potenciál. Právě jsme dokončili další ateliérové období a my se s vámi... Více Ateliér Rusko a jeho potenciál
15. 05. 2024 | Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek. Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek. Více Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

3 týdny online, 1 offline

Většina výuky probíhá online odkudkoliv a připravujeme se na expedici. Jednou za měsíc pak vyrážíme na intenzivní off-line týden, utužit vztahy a poznat svět z jiné perspektivy.

Škola pro budoucnost

Připravujeme se na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí. Nelpíme na známkách. Chybami se učíme. Rozvíjíme dovednosti, které budeme potřebovat v reálném životě.

Máme to ve svých rukou

My studenti ovlivňujeme, co a jak se budeme učit. Směřujeme k tomu, abychom si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a odhalili své silné stránky.

Důraz na rozvoj kompetencí

abychom zvládli převzít odpovědnost za své jednání

Převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou schopnosti ceněné více než encyklopedické znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme

víme, proč se učíme a jak na to

My studenti máme možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budeme učit. Jsme zodpovědní za vlastní učení. Poháním nás vnitřní motivaci – učení nám proto (většinou) přináší radost.

Učíme se vzájemnému respektu

chceme umět vycházet s druhými

Fungování týmu je pro nás nezbytná podmínka zdravé školy. Snažíme se o vzájemný respekt. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Vnímáme, že každý jsme jiný

a učíme se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco jiného. Máme možnost pracovat způsobem, který je každému nejbližší. Nasloucháme si a navzájem podporujeme silné stránky.

Jsme partnerem sobě i ostatním 

škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech: pedagogů, studentů i rodičů. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně se studenty i rodiči hledáme jejich řešení.

Propojujeme školu s reálným životem

škola má být pro život, a ne naopak.

Podporujeme aktivity mimo školní budovu, zveme si do školy inspirativní hosty. Řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Chceme umět své znalosti uplatňovat v reálném životě.

Zaujala vás
Expediční střední ScioŠkola?

Sledujte nás na Facebooku

Expediční střední ScioŠkola
v otázkách a odpovědích

Zajímá vás o čem je Expediční střední ScioŠkola?
Naši studenti vám zodpoví několik nejčastějších otázek.

Máme akreditaci MŠMT a v červnu 2022 jsme úspěšně absolvovali inspekci ČŠI

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.

MŠMT razítko

Maturitu zvládneme

I svoboda v učení má své hranice. Hlídáme si, kam se posouváme ve vztahu ke stanoveným cílům. Jsme motivováni, hledáme své rezervy. Maturita je jen první z velkých výzev, na které se cílevědomě připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Dostáváme komfortní podmínky k tomu, abychom přijímačky úspěšně zvládli. Škola nám pružně vychází vstříc ve všem, co potřebujeme. Krom toho se opíráme o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy.