Otázky a odpovědi

Napadá tě spousta otázek?

Přestup, přihlášky, přijímačky, školné, chod školy

V jakém oboru se studuje a co to znamená z pohledu přípravy na maturitu?

Studuje se v oboru Gymnázium, nicméně jako každá Scioškola se zaměřujeme především na rozvoj kompetencí studenta a je naší snahou poskytnout studentovi co největší prostor pro studium v oblasti, která jej zajímá. “Státní” maturita bude probíhat standardně z českého jazyka, a dle výběru, z cizího jazyka nebo matematiky. Školní maturitu plánujeme ve formě ročníkové práce, kdy si student vybírá téma podle vlastní volby. Může tak být skvělou přípravou na vysokou školu. 

Jaké je školné a s jakými náklady vůbec počítat v průběhu roku?

Školné je 6900 Kč měsíčně (10 měsíců). V průběhu roku je dále potřeba hradit náklady na expedice. Snažíme se, aby tyto výjezdy byly nízkonákladové, a aby se náklady na jeden výjezd pohybovaly okolo 2 tisíc korun, někdy více, někdy méně. V součtu za celý rok okolo 25 000 Kč. 

Píšete, že studenti se podílí na chodu školy. Co to znamená v případě distanční výuky? A je to povinné?

Snažíme se studenty zapojit do činností spojených s chodem školy. Vybízíme studenty, aby se zapojili do správy webových stránek, sociálních sítí, tvorby rozvrhu, rozhodování o provozním rozpočtu školy, vyřizování školní korespondence s veřejností a v neposlední řadě do plánování a přípravy expedic.

Distanční ONLINE výuka

Budu potřebovat nějakou speciální techniku nebo software k distanční výuce? 

Počítač nebo notebook (tablet, nebo mobil na některé věci nestačí) s funkčním mikrofonem, reproduktory a kamerou. Speciální software není potřeba, využíváme v základu nástroje od Googlu, případně další neplacené webové aplikace. Úskalím může být nestabilní, nebo slabé připojení. Funkční minimum je kolem 20 Mbit/s, ale doporučujeme rychlejší. Google nástroje a zejména různé sdílené dokumenty jsou relativně náročné na operační paměť počítače, funkční minimum je dnes již běžné, tj. 4 GB RAM, doporučujeme spíš 8 GB RAM.

Jaké IT dovednosti jsou potřeba k distanční online výuce?

Všechno se naučíš, pro začátek stačí úplné uživatelské základy: samostatně nastartovat počítač, přihlásit se do Google účtu, orientovat se na běžných webových stránkách a při běžné práci s webem.

Jakým způsobem bude ve ScioŠkole probíhat výuka cizích jazyků?

Hlavní důraz klademe na angličtinu. Máme v týmu Expediční školy jako externistu rodilého mluvčího. Obecně se snažíme cizí jazyky co nejvíce integrovat do celé výuky, ať už metodou CLIL (metoda, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu), či přirozenou prací s anglickými zdroji. K tomu každý týden počítáme s hodinami “klasické” angličtiny.

Expedice

Co vše si mohu pod expedicí představit?

Přechod hor s batohem na zádech, pobyt v chatkách či horské boudě, společný týden ve městě s návštěvou památek a kulturních akcí, sjíždění řeky a možná i nějaký výjezd do zahraničí. Na expedicích nás čeká nejenom fyzický pohyb, ale také třeba mikroskopování nebo fyzikální pokusy, kurz první pomoci, návštěva firem, institucí, setkání se zajímavými lidmi a mnohé další. Zkrátka se snažíme uplatnit nabytou teorii v praxi a v terénu.

Musím disponovat nějakou výbavou vzhledem k expedicím?

Základní výbava: pevná obuv, teplý spacák, karimatka, kvalitní batoh, čelovka, pláštěnka, nebo nepromokavá bunda a oblečení na pobyt venku. 

Co když se expedic vůbec nechci účastnit, prostě mi jen vyhovuje ONLINE forma výuky a studia. Anebo bych se účastnil jen vybraných.

Expedice jsou nedílnou součástí výuky a účast na nich je povinná jako na ostatní výuce. Nejenom pro výuku, ale i pro dobré fungování kolektivu je důležité, aby se student účastnil expedic co v největším rozsahu, který mu zdravotní stav a situace umožňují. 

Jaké jsou náklady na expedice?

Snažíme se, aby expedice byly nízkonákladové a aby se náklady na jeden výjezd pohybovaly okolo 2,5 tisíce korun, někdy více, někdy méně. V součtu za celý rok okolo 25 000 Kč. 

Jezdí na expedice celá škola najednou nebo se jezdí po menších skupinách? A mohu si případně sám volit v jaké skupině, kdy a kam pojedu?

Jezdíme na velké, společné expedice pro celou školu (cca dvakrát do roka), ale především na expedice v menších skupinách, kde si studenti volí expedici podle svého výběru. Na volbě destinace i náplni expedic se studenti podílí významnou měrou a často je plánují a organizují. 

Kdy a odkud studenti na expedici vyrážejí? Na jak dlouho a jak to bude s dopravou?

Sraz je vždy podle domluvy. Někteří vyrážejí z Prahy, někteří z Ostravy. Snažíme se vyjít s místem srazu studentům a rodičům vstříc, ale vzhledem k tomu, že studenti už jsou většinou dospělí, tak i toto plánování necháváme v co největší míře na nich.

Přesná délka výjezdu se odvíjí od konkrétní expedice. Většinou plánujeme expedice nejčastěji na 5 dní od pondělí do pátku, někdy dokonce na 7, někdy jen na 4.

Kdo vymýšlí expedice?

Jsme rádi, když místo a cíl expedice vymyslí studenti a my jim k tomu poskytneme plnou podporu. Naším úkolem je pak podpořit co v nejširší míře vzdělávací rozměr expedice a dohlížet na bezpečné prostředí.