Naše principy a hodnoty


Jsme otevřená demokratická škola

Vedeme studenty k otevřenosti a hodnotám, na nichž
stojí svobodná demokratická společnost.

 

 

SVOBODA

Svoboda je neoddělitelně spojená s odpovědností. Proto se snažíme dávat studentům svobodu podle toho, jak velkou odpovědnost jsou schopní a ochotní unést.

 

OTEVŘENOST

Otevřenost chápeme ve dvou rovinách:

  1. jako pravdivost a transparentnost
  2. jako otevřenost k podnětům, které k nám přicházejí zvnějšku.

MORÁLKA

Morálka pro nás znamená schopnost nezávisle uvažovat o dobrém a zlém, respektovat práva druhého člověka, prosazovat dobro a postavit se zlu.

AKTIVITA

Vítáme a podporujeme každou aktivitu studentů (kromě těch, které nerespektují druhé nebo škodí). Škola je místem, kde jde leccos vyzkoušet.

ODVAHA

Podporujeme odvážná rozhodnutí studentů. Neshazujeme je, nezpochybňujeme jejich schopnosti a nebráníme jim je plně využívat a případně i testovat. 

OPTIMISMUS

Věříme, že vše se dá změnit k lepšímu. A hlavně věříme, že je možné změnit k lepšímu sám sebe, vyrůst, naučit se cokoliv bude třeba. A totéž předáváme studentům.