Informace pro uchazeče

 

Jsme tak trochu jiné čtyřleté gymnázium, kde se učíme poznávat naše silné i slabé stránky, spolupracovat a budovat v sobě zodpovědnost za svá rozhodnutí, vzdělání a okolní svět. 

 

V ideální komunitě by se měl každý zajímat o každého, každý o celek a celek o každého.

Max Tiller, student 3. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2024/2025

Kolik uchazečů budete přijímat?

Pro školní rok 2024/2025 budeme do Expediční střední ScioŠkoly, tzn. oboru 79-41-K/41 Gymnázium, přijímat 25 uchazečů.

Mám šanci se k vám dostat?

Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří splňují naše kritéria, vědí hodně o naší škole, mají motivaci se vzdělávat a na sobě pracovat. Také je pro nás velmi důležitý tzv. expediční potenciál, tedy umět vystoupit z komfortní zóny a být v přírodě, kam velmi často jezdíme, jako doma.

Mohu se k vám přijít podívat?

Máš více možností, jak se s námi setkat. Můžeš nás navštívit na Dnu otevřených dveří, které proběhnou online v těchto termínech:

9. 1. 2024 a 30. 1. 2024.

Prezentaci ze Dnů otevřených oken najdeš v záložce "Dokumenty".

Kdybys nás chtěl zažít na nějaké expedici či navštívit ve výuce v onlinu, určitě nás kontaktuj a domluvíme se.

Jak mohu podat přihlášku?

Dle platné vyhlášky MŠMT existují tři způsoby, jak podat přihlášku. Vše je detailně popsáno na webové stránce prihlaskynastredni.cz, která je pravidelně aktualizována.

Jak u vás probíhají přijímací zkoušky?

Státní část máme stejnou jako všechny ostatní střední školy, tedy CERMAT testy z českého jazyka a matematiky.

Součástí školní části přijímacího řízení je odevzdání sebeprezentace ve vybrané formě, týmová aktivita a osobní pohovor.

Studenti na Expediční střední ScioŠkole mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází.

Jak má vypadat má sebeprezentace?

Sebeprezentace uchazeče by měla jasně vypovídat o něm a jeho zájmech. Uchazeč si vybírá jednu z níže nabízených forem. Je doporučeno dodržet rozsah, příliš krátká nebo příliš dlouhá sebeprezentace je nevýhodou. Všechny soubory jsou škole předávány v digitální podobě včetně koláže a jiných obrázků.

 • video nebo zvuková nahrávka o délce cca 3 min
 • text o rozsahu 1-2 normostrany + vložené obrázky bez omezení
 • koláž nebo jiná grafika (případně s doprovodným textem nanejvýše na jednu stranu)
 • vědecký projekt či podobný výstup s doprovodným textem nejvýše na jednu stranu
 • prezentace o rozsahu 10-15 slidů
 • cokoli jiného co je jeden soubor s maximálně jednou přílohou a lze jej zhlédnout či přečíst do pěti minut

Uchazeč odevzdává svou sebeprezentaci do 15.3. 2024 na emailovou adresu: expedicni-prijimacky24@scioskola.cz (pozor v dipsy máme chybně mail s diakritikou). Při větší velikosti souboru (např. video) požádá školu na uvedeném emailu o přidělení školního úložiště.

Co znamená týmová aktivita a pohovor?

Tato fáze přijímacího řízení bude probíhat na předem určeném místě (když bude hezky, tak venku), kde se setkají všichni uchazeči s průvodci a studenty z naší školy. Týmová aktivita bude složena z různých úkolů zaměřených hlavně na spolupráci. Při osobním pohovoru se setkáš s vybraným průvodcem a studentem, bude nás hlavně zajímat tvá osobnost, motivace ke vzdělání a studiu na naší škole. Také je pro nás důležitý tzv. expediční potenciál, umět vystoupit z komfortní zóny a být schopen intenzivního pobytu v přírodě.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

V našich kritériích bereme větší důraz na školní část, tedy portfolio, týmovou aktivitu a osobní pohovor, ale zohledňujeme i jednotnou státní zkoušku CERMAT z českého jazyka a matematiky. Podrobné informace nalezneš níže. 

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Prospěch ze základní či jiné školy v přijímacím řízení nezohledňujeme žádným bodovým ohodnocením.

Jaké jsou termíny přijímacího řízení ve vaší škole?

Přihlášky se podávají od 1. do 20. února 2024: postup viz prihlaskynastredni.cz

15. března 2024: mezní termín odevzdání "SEBEPREZENTACE"

12. dubna 2024: 1. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

4. dubna 2024: Setkání uchazečů (Praha/Středočeský kraj)

15. dubna 2024: 2. termín jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) budou 29. 4. a 30. 4. 2024. Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat jednotné přijímací testy CERMAT. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Kritéria hodnocení 

Jednotná přijímací zkouška

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky obdrží škola od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a tvoří 60 % z celkového hodnocení. Forma, obsah a rozsah zkoušky je stanoven § 13 vyhlášky 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Ředitel tímto stanovuje hranici úspěšnosti. Uchazeč, který z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky DOHROMADY získá CELKEM méně než 30 bodů nesplnil hranici úspěšnosti a nebude přijat ke studiu.

Všichni uchazeči, kteří dosáhli v součtu z českého jazyka a matematiky 30 bodů a více, budou hodnoceni v celkovém bodovém součtu pro stanovení závěrečného pořadí 60 body ze 100.

Sebeprezentace

Výstup:

 • Dodržení zadání

   1. rozsah a srozumitelnost sdělení (2b.)

   2. práce má o studentovi vypovídající hodnotu (2b.)

 • Kvalita zpracování a obsahu

   1. demonstruje úsilí a investovaný čas (2b.)

   2. jsou dodrženy normy pravopisu, vyjadřování apod. (2b.)

 • Motivace a předpoklady ke studiu

  1. představuje všestrannost uchazeče*ky nebo mimořádný talent či hluboký zájem v nějaké oblasti (2b.)

  2. reprezentuje  kvality uchazeče*ky jako nápaditost, strukturované myšlení, pozornost k detailu apod. (2b.)

Maximální počet bodů: 12 bodů

Minimální počet k postupu do dalšího kola: 8 bodů

Zisk minimálního počtu bodů za sebeprezentaci je podmínkou pozvání k další fázi přijímacího řízení.

Setkání uchazečů

Celé setkání se hodnotí najednou, jednotlivé části se neoddělují. V průběhu si všímáme těchto kvalit uchazeče:

 • samostatnost a zodpovědnost (8b.)

 • aktivita, ochota podílet se na chodu školy (8b.) 

 • motivace k učení (8b.) 

 • soulad s koncepcí školy  (8b.) 

 • expediční potenciál (8b.)

Z každého kritéria student musí získat alespoň 1 bod. Bodový zisk v této části PZ tvoří hlavní rozhodovací kritérium pro přijetí.

Vysvědčení

Vysvědčení z předchozího vzdělávání se nezohledňuje.