Jak fungujeme

Jsme gymnázium, ale biflování nečekejte

Naším cílem je vést studenty k rozvoji dovedností potřebných v dalším studiu a životě. Chceme, aby znali své silné i slabé stránky a uměli s nimi pracovat. Výuku nerozdělujeme na jednotlivé předměty, naopak se snažíme témata propojovat v rámci projektů. 

V rámci on-line výuky kombinujeme přednášky, workshopy, projekty, i samostudium, protože každá forma pomáhá naučit se něco jiného. V rámci expedic se vydáváme bádat do přírody, pro zkušenosti do firem i poznat inspirativní osobnosti.

On-line výuka odkudkoliv

Studenti se učí většinu času z domova či odkudkoliv, kde je přístup k internetu a vhodné prostředí. Pro komunikaci využíváme Google Meet a Basecamp, ale i ostatní nástroje Google Workspace.

Expedice

Jednou měsíčně vyrážíme se studenty na týden pryč. Cílem je poznat svět i jinak než z obrazovky počítače a umět trávit čas off-line. Nové prostředí a situace zároveň studentům umožňují prohloubit přátelství, naučit se lépe spolupracovat a respektovat potřeby ostatních.

V rámci expedic jezdíme na výlety do přírody, navštěvujeme památky, zajímavé firmy nebo se účastníme kulturních akcí. To vše s cílem v praxi aplikovat, co jsme se naučili.

Jsme v tom společně

Umět říct svůj názor, ale i se přizpůsobit ostatním a najít konsenzus. Rozdělit si práci a dodržet deadline. Schopnost řídit projekt i pracovat ve skupině. To vše jsou nedílné součásti týmové spolupráce, která je jednou ze základních pilířů našeho vzdělávání.

Práci v týmu se studenti učí nejen v rámci jednotlivých projektů, ale zapojují se i do samotného chodu školy. Spravují část rozpočtu školy, mají na starost marketing či plánují expedice. Rozvíjejí tak své praktické dovednosti, učí se rozhodovat, vyjednávat, obhajovat vlastní řešení a nést zodpovědnost za svou práci.

Bez motivace to nejde

Věříme, že motivace je to nejsilnější, co nás posouvá kupředu. Je však nutné se s ní naučit pracovat, pochopit rozdíly mezi tou vnitřní a vnější, a rozvíjet ji. Proto má každý ze studentů svého mentora, který mu dělá průvodce na cestě studiem a dává mu průběžnou zpětnou vazbu. Mentor dobře zná nejen studenta, ale je v kontaktu i s jeho rodiči. Díky tomu mohou společně snáze překonat veškeré výzvy, které studium přináší.

Naši průvodci inspirují

Umět studenty nadchnout pro dané téma. Těžký úkol pro průvodce. Vybíráme je hlavně na základě jejich životních zkušeností a dovedností, které mohou studentům předat.  Nadchnout pro dané téma se však mohou studenti i navzájem. 

Je ScioŠkola pro vás?

Každému vyhovuje něco jiného a studenti i rodiče mají často jiná očekávání, touhy, ambice.
Co tedy můžete očekávat od Expediční střední ScioŠkoly?

 

Můžete počítat s:

 • 3 týdny výuky online a jedním týdnem na expedici.
 • nízkým počtem studentů a dobrými vztahy.
 • výukou angličtiny s rodilým mluvčím
 • mentorem pro každého studenta.
 • propojením znalostí a praktických zkušeností.
 • cestováním vlaky a další veřejnou dopravou - expedice jsou o reálném světě a orientaci v něm.
 • probráním klíčové látky osnov, ale i velkým prostorem pro témata, která studenty zajímají.
 • zapojením studentů do chodu školy.

Určitě nečekejte:

 • nutnost dojíždění a ranního vstávání - do expediční školy jedete jednou za měsíc, ne každý den.
 • známkování. Ty dáváme jen tam, kde je to podle legislativy nutné.
 • rozdělení na předměty - znalosti chceme propojovat a učit v souvislostech.
 • biflování se znalostí nazpaměť - informace dnes snadno najdeme na internetu, soustředíme se proto rozvoj studijních kompetencí a kritického myšlení.

Praktické informace

V aktuálním školním roce (2023/24) již není možné nastoupit, máme naplněnou kapacitu.

Od 1. září 2024 je možné nastoupit do 1. ročníku po absolvování přijímacích zkoušek organizovaných v dubnu 2024.

Veškeré informace naleznete v záložce "Pro uchazeče".Školné je 6.900 Kč měsíčně

Platí se 10 měsíců, takže 69 000 Kč za školní rok

+ náklady cca 2 000 Kč za jednu expedici, vyúčtujeme podle reality (ubytování, doprava, strava).

Roční školné je možné platit v jedné nebo deseti splátkách (za školní měsíce).

Školné je navyšováno o meziroční inflaci.

Plná podpora

 • Týdenní expedice každý měsíc
 • Online výuka každý den
 • Průvodci k dispozici celý týden
 • Týdně cca 20 h synchronní čas vs. 12 h asynchronní čas
 • Individuální mentor

 

Máme akreditaci MŠMT a úspěšně jsme prošli inspekcí ČŠI.

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup ve ScioŠkolách opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


 

MŠMT razítko

Maturitu zvládneme

I svoboda v učení má své hranice. Hlídáme si, kam se posouváme ve vztahu ke stanoveným cílům. Jsme motivováni, hledáme své rezervy. Maturita je jen první z velkých výzev, na které se cílevědomě připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Dostáváme komfortní podmínky k tomu, abychom přijímačky úspěšně zvládli. Škola nám pružně vychází vstříc ve všem, co potřebujeme. Krom toho se v tomto opíráme o roky zkušeností společnosti Scio.