Prfmartin

Martin Pietraszek
Vedení školy

martin.pietraszek@scioskola.cz

Ideální absolvent školy je ten, jenž nezanevře na další své vzdělávání a vnímá učení jako nástroj k žití v souladu se sebou samým, s ostatními a přírodou. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Více o mně

Prfhanka

Hana Šafářová
Vedení školy

hana.safarova@scioskola.cz

Miluji svobodu, přírodu a vzdělávací výzvy. V naší škole se tyto mé radosti potkávají. Snažím se vytvářet obdobný prostor i pro mladé lidi. Těší mě vytvářet školu poskytující smysluplné vzdělání.

Více o mně

Prfmarek

Marek Romášek
průvodce

marek.romasek@scioskola.cz

V otevřeném, rovnocenném přístupu napříč kolektivem chci podporovat studenty v tom, že se vzdělávají dobrovolně, věnují se oblastem svého zájmu, ale také respektují obory, které jim tak blízké nejsou.

Více o mně

Pertretprofil

Petr Lukeš
průvodce

petr.lukes@scioskola.cz

Cesta opravdového vzdělávání je pro mě cestou pokory, láskyplnou starostí o přirozený svět, kde nemá místo vědění v podobě moci, ale moudrost v podobě svobody.

Více o mně

Prfmíra

Miroslav Pavel
Průvodce

miroslav.pavel@scioskola.cz

Je mi ctí a radostí, že mohu pracovat v prostředí, kde se cení svoboda a odpovědnost, respekt a smysluplnost a kde jsou velmi důležité vztahy mezi všemi lidmi ve škole. Je úžasné sledovat, jaké divy dělá respektující postoj k druhým a upřednostňování toho, co dává v životě smysl.

Více o mně

Prfkatka

Kateřina Kubešová
Průvodce

katerina.kubesova@scioskola.cz

Expediční ScioŠkola je pro mě prostorem sounáležitosti, silné vize a upřímného směřování k ní. Studenti a studentky se mohou spolehnout na můj smysl pro spravedlnost, pochopení, občanský aktivismus a kreativní hravost. Ráda je budu podporovat v osobním růstu, hledání talentu, rozvíjení sebeúcty a inspirovat je v nových obzorech.

Více o mně

Prfhonza

Jan Kumstát
Průvodce

jan.kumstat@scioskola.cz

Radost z poznávání neznámého a učení se novému jsem v sobě plně znovuobjevil až po dokončení svého formálního vzdělávání. V současné době se pokouším tuto radost šířit nebo aspoň nezabíjet.

Více o mně

Prfeva

Eva Fousová
Průvodce

eva.fousova@scioskola.cz

Škola by měla vytvářet bezpečný prostor podporující zvídavost, pochopení a touhu po vědění. Naší školu vnímám jako právě tento prostor, kde mám možnost studenty smysluplným způsobem provádět vzděláváním, ve kterém se snoubí vědomosti se zážitky.

Více o mně

Prfanež (1)

Anežka Jakubcová
průvodce

anezka.jakubcova@scioskola.cz

Osmnáct let ve škole mě naučilo třeba to, že chyba, zpětná vazba, změna nebo individuální potřeby nejsou sprostá slova. Měla jsem štěstí na učitele a mentory – chápali, že každý je nejlepším odborníkem na svůj život i své vzdělávání a že na této cestě potřebuje "jen" doprovázet. Jít v těchto stopách a plnit tuto roli pro několik dalších lidí, je jedna z nejsmysluplnějších věcí na světě.

Více o mně

Adamprf

Adam Radechovský
průvodce

adam.radechovsky@scioskola.cz

„Prakticky řečeno, život, který je zaslíben prostotě, určité smělosti, humoru, vděčnosti, velkorysé práci a hře a spoustě chození, nás přibližuje skutečně existujícímu světu v jeho celistvosti.“ G. S.

Více o mně

Prflucka

Lucie Samiec
Průvodce, t.č. na mateřské dovolené

lucie.samiec@scioskola.cz

Vzdělávání vnímám jako partnerský, aktivní, otevřený a vzájemně obohacující vztah, který může všem účastníkům přinášet radost a inspiraci.

Více o mně