Ateliéry, aneb jak se učit jinak

Ateliéry jsou typickým způsobem výuky na naší škole, což pro nás už může být trošku rutinou. Dnes Vám přinášíme článek o ozvláštnění, který tento zaběhlý systém pro jednou dostal. Ať už studenti reagovali pozitivně nebo negativně, šlo definitivně o velice zajímavý zážitek.

22. 3. 2024| Tereza Š, Šimon S. L.
Chris Montgomery Smgtvepind4 Unsplash

Na naší škole se snažíme co nejčastěji inovovat a přinášet nové formy výuky, které osloví jak naše starší studenty, tak i ty nové. Jednou z těchto novinek byly experimentální ateliéry, v běžných ateliérech se za standardních okolností studenti sdružují do skupin zaměřených na konkrétní témata v jakémkoliv oboru. Ateliéry mohou být v podstatě o čemkoliv, co zajímá naše žáky a mohou se týkat jak novodobého světa, historie, tak i vědeckých oborů. Tato svoboda umožňuje studentům hlouběji prozkoumávat konkrétní témata, rozvinout si dovednosti, které jsou pro ně skutečně důležitá a zároveň připravuje studenty na neustále se měnící svět.

Avšak naši průvodci se rozhodli tento formát ještě více oživit. Namísto toho, aby studenti předem věděli, čemu se bude ateliér věnovat, museli se domluvit až v průběhu samotného sestavení studentských skupin. Tato změna přinesla do ateliérů nový rozměr a poukázala na negativa, avšak i pozitiva samotného konceptu ateliérů, ale také vyvolala smíšené a převážně negativní emoce mezi studenty, kteří na tento systém nebyli zvyklí a nikdy nic podobného nezažili. Dostali jsme prostor k uvědomění, že každý student má odlišné preference a učební styly, a že nové formáty výuky mohou vyžadovat přizpůsobení a čas na adaptaci. 

Během tohoto ateliérového období se ukázalo, že studenti s rozmanitými zájmy měli problém najít společné téma, které by je všechny zaujalo. Mnozí se proto přestali účastnit setkání a nebo u nich upadala jejich typická aktivita. Nicméně někteří studenti si neobvyklou změnu užili a dokázali se do nového formátu zapojit vcelku dobře. Tito studenti využili ateliéry jako příležitost k rozvoji svých komunikačních dovedností a schopnosti pracovat v týmu.

Po třítýdenním ateliérovém období proběhla debata, ve které studenti hodnotili, co jim tato zkušenost dala. Názory byly rozdílné – někteří byli proti opakování podobných nápadů, zatímco jiní byli pro. Nakonec jsme se ale poměrně shodli na tom, že podobné experimenty by měly být spíše výjimkou než pravidlem.

Ateliéry jsou pro nás stále zajímavou a důležitou součástí našeho vzdělávání. Nicméně z této zkušenosti jsme si odnesli zkušenosti o důležitosti komunikace a spolupráce při hledání společných témat a cílů. Ačkoliv jsme se potýkali s některými výzvami, věříme, že každý experiment nám přináší nové poznatky a pomáhá nám rozvíjet se jako jednotlivci i jako kolektiv.

(Foto: Chris Montgomery, Unsplash)