Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme výsledky 2. kola příjímacích zkoušek.

26. 5. 2023| Martin Pietraszek

Zveřejňujeme výsledky 2. kola příjímacích zkoušek pro uchazeče o studium pro školní rok 2023/24. Výsledky jsou zde.

Jste-li přijati a chcete-li nastoupit na naši školu, je třeba, abyste do 9. června 2023 odevzdali vyplněný zápisový lístek.

Uchazeči, kteří přijati nebyli, mohou být ke studiu přijati, pokud se uvolní místo mezi přijatými uchazeči. V tom případě postupujeme podle pořadí získaných bodů a telefonicky vás kontaktujeme.