Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

2. kolo přijímacích zkoušek

2. 5. 2022| Martin Pietraszek

2. kolo přijímacího řízení probíhá od 9. 5. do 31. 5. 2022. 

Zájemci: 

  1. Vypracují studijní plán podle pokynů uveřejněných na našich stránkách
  2. Na adresu expedicni-stredni@scioskola.cz zašlou 
  3. Poté je škola kontaktuje s termínem ústního pohovoru

Hodně štěstí, těšíme se na nové studenty!