STŘEDNÍ EXPEDIČNÍ SCIOŠKOLA

Informace pro uchazeče

Jak nastoupit na Expediční Střední ScioŠkolu.

Musím dělat přijímačky? A proč?

Expediční Střední ScioŠkola je plnohodnotná střední škola zapsaná v rejsříku škol. Proto je pro nástup do 1. ročníku třeba podat přihlášku, projít pohovorem a absolvovat jednotné přijímací zkoušky organizované CERMATem.

Pro přestup do 2. či 3. ročníku (4. otevřeme až od září 2022) stačí vyplnit předběžnou přihlášku a následně se potkáme na krátkém pohovoru, kde si vyjasníme vzájemná očekávání. Chceme vás lépe poznat a dát vám příležitost doptat se na to, co vás zajímá.

 

 

Jak přijímačky probíhají?

Do 1. března je třeba doručit přihlášku, jako školu uvést 1. Scio Střední škola, s.r.o. a obor gymnázium 79-41-K/41.

Studenti na Expediční Střední ScioŠkole mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se k nám hlásí a s čím přichází. S každým uchazečem se sejdeme osobně či on-line nad Studijním plánem, v němž uchazeč popíše, co už umí, co ho zajímá, co by se potřeboval naučit, koho by pozval do školy, apod. Podrobný návod, jak ho napsat, najdete níže.

Podrobné info k organizaci a průběhu přijímacích zkoušek zveřejňuje CERMAT. Termíny zkoušek jsou letos 12. a 13. dubna 2021, uchazeči se započítá lepší výsledek. Na výsledek testů od CERMATu hledíme v nejmenší možné míře. Tedy pohovor hraje hlavní roli.

Pro jednoduchost jsme celý průběh přijímacího řízení rozdělili na dvě části a najdete ho níže.

 

 

Chci podat přihlášku!

Pro nástup do 1. ročníku je třeba přihlášku doručit na adresu 1. Scio Střední škola, s.r.o., Prokopova 100/16, 130 00, Praha 3-Žižkov do 1. března.

Pro přestup do 2. či 3. ročníku (4. otevřeme až od září 2022) stačí kdykoli vyplnit předběžnou přihlášku.

 

 

Za jak dlouho se dozvím výsledky?

Výsledky pohovoru vám řekneme do druhého dne. Na výsledky od CERMATu je bohužel třeba čekat, ale nepřikládáme jim velkou váhu.

 

 

 

Průběh přijímacího řízení

 

Chci nastoupit do 1. ročníku

 1. Do 1. března 2021 pošlu vyplněnou přihlášku na adresu:
  1. Scio Střední škola, s.r.o., Prokopova 100/16, 130 00, Praha 3-Žižkov.

  Jako školu vyplním:
  1. SCIO STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. a obor GYMNÁZIUM 79-41-K/41.

 2. 12. a 13. dubna 2021 se zúčastním jednotné přijímací zkoušky dle pokynů od CERMATu.

 3. Vypracuji Studijní plán a odešlu ho e-mailem.

 4. V dohodnutém termínu se zúčastním se pohovoru, kde se navzájem seznámíme a projdeme si můj Studijní plán.

 5. Den po pohovoru se dozvím výsledek.

 6. Dozvím se výsledek jednotné přijímací zkoušky.

 7. Zúčastním se rozhovoru tří stran – mě, mých rodičů a vedení školy. Při vzájemném souladu podepíšeme smlouvu.

 8. 1. září 2021 nastoupím do prvního ročníku.

Mám zájem o přestup do 2. či 3. ročníku

 1. Kdykoliv během roku podám předběžnou přihlášku.

 2. Vypracuji Studijní plán a odešlu ho e-mailem.

 3. V dohodnutém termínu se zúčastním se pohovoru, kde se navzájem seznámíme a projdeme si můj Studijní plán.

 4. Den po pohovoru se dozvím výsledek.

 5. Zúčastním se rozhovoru tří stran – mě, mých rodičů a vedení školy. Při vzájemném souladu podepíšeme smlouvu.

 6. V dohodnutém termínu nastoupím do zvolené ročníku.

Studijní plán

 

Studijní plán nám umožňuje zjistit, co se chce uchazeč ve škole naučit, jaké má zkušenosti z předchozího studia a co ho k učení motivuje. Je důležité, aby plán sestavoval student sám, abychom mohli opravdu poznat toho, kdo se k nám chce přidat. 

Součástí studijní plánu by mělo být:

 1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já?
  Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např. zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty apod.. Jestli umíš vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.

 2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč?
  Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na počet let, podle toho do kterého ročníku se hlásíš). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš, které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus popsat, o čem uvažuješ, jaké jsou oblasti tvého zájmu.

 3. Kam na zkušenou?
  Chceme, aby každý v průběhu studia vyrazil do světa na zkušenou. Aspoň na pár týdnů. To může mít podobu stáže v nějaké firmě, zahraniční expedice nebo třeba půlročního studia v zahraničí. Popiš, jak bys tuhle příležitost využil/a právě ty.

 4. Koho pozveš do školy?
  Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti, které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.

 5. Přílohy
  Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na YouTube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu studijního plánu, měl by se vejít do rozmezí 2-5 stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Praktické informace

Od 1. září 2021 je možné nastoupit do 1., 2. a 3. ročníku.Školné je 5 416 Kč měsíčně

Tedy 65 000 Kč za školní rok

+ náklady na expedice cca 3 000 Kč za jednu expedici, vyúčtujeme podle reality (ubytování, doprava, strava).

Roční školné je možné platit v jedné, deseti (za školní měsíce), nebo dvanácti splátkách. Uvedená měsíční cena odpovídá dvanácti splátkám.

Plná podpora

 • Týdenní expedice každý měsíc
 • Online výuka každý den
 • Průvodci k dispozici celý týden
 • Individuální mentor